Urapalvelut

Organisaatioille suunnatut urapalvelumme kehittävät yksilön ja / tai työyhteisön osaamista. Moniammatillisen tiimimme ansiosta palvelut tuottavat lisäarvoa useissa eri tilanteissa.

Urapalveluista uutta suuntaa 

Yhdistämme urapalveluissa tarvittaessa moniammatillisen tiimimme asiantuntemuksen. Käytettävissä ovat niin uravalmentajien, psykologien, terapeuttien ja viestinnän asiantuntijoiden sekä esihenkilötyön valmentajien ammattitaito.

”Coollan kanssa työskentely on äärimmäisen mutkatonta ja rentoa. Susan Calonius kuuntelee asiakastaan herkällä korvalla ja täyttää pienimmätkin toiveet.

Coollan Susanille mikään ei tunnu mahdottomalta ja asioihin tartutaan nopeasti, ammattitaitoisesti ja suurella sydämellä. Liittomme urapalvelut ovat loistavissa käsissä.”

Satu Sahla-Juvankoski, yhteyspäällikkö / Akavan Erityisalat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urapalvelumme

Yritykset, julkinen sektori ja ammattiliitot hyödyntävät urapalveluitamme eri tavoin. Räätälöimme aina palvelut asiakkaan tarpeen mukaan.

Esimerkkejä urapalveluistamme:

 • Mentoriohjelmat (fi ja eng)
 • Työnantajan tarjoama yrityksen sisäinen urapalvelu
 • Urapalvelut ammattiliittojen jäsenille
 • Esihenkilökoulutukset ja -valmennukset
 • Työnhakuvalmennukset ja -koulutukset
 • Osaamisen tunnistamiseen liittyvät palvelut
 • Yrittäjyysvalmennus
 • Sosiaalisen median koulutukset ja valmennukset

Miksi työnantajan kannattaa tarjota sisäistä uravalmennusta työntekijöilleen?

World Economic Forumin Future of Jobs 2020 -raportin mukaan uudelleenkouluttatutumisen tarve on ajankohtainen joka toiselle työelämässä olevalle vuoteen 2025 mennessä ja 40%:lla työntekijöistä ydinosaaminen tulee muuttumaan seuraavan viiden vuoden aikana. Uravalmennus tukeekin henkilöstön osaamisen kehittämistä ja mahdollistaa näin organisaation kilpailukyvyn säilymisen.

Organisaation sisäinen uravalmennus sitouttaa työntekijöitä, auttaa löytämään piilevän osaamispotentiaalin ja vähentää mahdollista alisuoriutumista.

Uravalmennuksessa työntekijä voi kehittää osaamistaan tai keskustella työhönsä liittyvistä asioista luottamuksellisesti valmentajan kanssa. Ratkaisukeskeinen valmennuksemme tuottaa tuloksia lyhyessä ajassa ja on kustannustehokasta työnantajalle. Valmennuksissa päästään usein ratkaisuun jo kolmen tapaamiskerran aikana (45min).

Organisaation sisäiset urapalvelut ovat käytettävissä seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Valmistautuminen kehityskeskusteluun
 • Työn merkityksellisyys
 • Sosiaalinen media (LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok jne.)
 • Esihenkilötaitojen kehittäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Mentorointi
 • Urapalveluihin voidaan yhdistää myös hyvinvointipalvelut