Hyvinvointi

Työhyvinvointia ei voi erottaa hyvinvoinnista. Jos voimme kotona/vapaa-ajalla huonosti, harvoin olemme hyvinvoivia työssäkään. Suhtaudumme hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja tarjoamme organisaatiolle hyvinvointia tukevia palveluja.

Älä edistä burnout-kulttuuria: avaimet hyvinvointiin

Hyvinvointipalvelumme edistävät ja ylläpitävät organisaatioiden työntekijöiden ja jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Hyvinvointipalvelut ovat yhdistettävissä myös ura- ja muutosturvapalveluihimme.

Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Tästä syystä tarjoamme kattavasti kokonaisvaltaista tukea hyvinvointiin. 

Psyykkisen hyvinvoinnin palvelumme perustuvat ratkaisukeskeisyyteen. Isolla osalla alan ammattilaisistamme onkin ratkaisukeskeisen terapeutin pätevyys.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Hyvinvointipalvelumme:

  • Psyykkisen hyvinvoinnin keskusteluapu
  • Psyykkisen hyvinvoinnin valmennukset ja koulutukset
  • Fyysisen hyvinvoinnin henkilökohtainen tuki
  • Fyysisen hyvinvoinnin valmennukset ja koulutukset

Miksi edistää työntekijöiden hyvinvointia?

  • Työpaikalla vietetään n. 1600 tuntia vuodessa. Hyvinvoiva ihminen jaksaa tehdä työnsä paremmin.
  • Hyvinvoiva henkilö kehittää osaamistaan ja on organisaatiolle kilpailuetu
  • Sairaslomat maksavat työnantajalle, hyvinvoiva työntekijä sairastaa vähemmän
  • Hyvinvointia tukeva työnantaja nauttii positiivisesta työnantajaimagosta.

“Valmentajani oli erittäin osaava ja ammattitaitoinen. Hän oli todella perehtynyt tilanteeseeni ja antoi minua tukevia neuvoja itsevarmuudella. Sain myös konkreettisia välineitä psyykkisen hyvinvointini tueksi.”

Henkilökohtaiseen valmennukseen osallistunut

Pidin erityisesti siitä, että valmennuksessa aidosti pystyttiin vastaamaan henkilökohtaisiin tarpeisiin eikä tarjottu vain bulkkimateriaalia kokemiini ongelmiin.”

Henkilökohtaiseen valmennukseen osallistunut