Alisuoriutuminen kuluttaa sinua, työntekijä

Alisuoriutumiselle ei ole tarkkaa määritelmää, vaan sen esiintymismuoto on tapauskohtaista. Alkujaan koulu- ja urheilumaailmasta tuttu termi on uinut nyt myös työelämäpuheeseen.

Mikä ihmeen alisuoriutuminen?

Alisuoriutuminen voi johtua monesta tekijästä: Ehkä ajaudutaan itselle sopimattomaan työhön, organisaatiokulttuuri on epäsopiva omien arvojen kanssa tai työtä on liian paljon.
Alisuoriutumisen tunnistaminen on tärkeää siksi, että se on työntekijälle haitallista ja organisaatiolle kallista.

Lue alta alisuoriutumisen syitä ja seurauksia. Saat myös vinkkejä oman alisuoriutumisen tunnistamiseen ja avun päästä eteenpäin.

Laajasti viljelty termi ALISUORIUTUMINEN kuvaa itse asiassa merkitystään hyvin. Suoriudut ALI:

 1. sieltä mistä aita on matalin
 2. ali oman potentiaalisi
 3. ali työnantajan odotusten.

”Alisuoriutuja ei tarkoita automaattisesti työntekijää, joka ei saavuta annettuja tavoitteita, sillä syitä tähän voi olla monia. Mutta jos annetut tavoitteet tulisi olla työntekijän tavoitettavissa, niin kykyjen kuin mahdollisuuksien puitteissa ja näistä huolimatta työntekijä ei onnistu niitä saavuttamaan, voidaan puhua alisuoriutumisesta. Alisuoriutumisen voidaan siis katsoa olevan työntekijän suoriutumista vaatimattomasti omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa nähden. (Kupias, Peltola & Saloranta 2016, luku 6.)”

Työntekijän voi olla itse vaikeaa tunnistaa (tai myöntää) alisuoriutumista. Alisuoriutujalla itsellään ei välttämättä ole kiinnostusta tai aikaa huomioida omaa suoriutumistaan ulkopuolisen silmin.

Mistä alisuoriutuminen johtuu?

Alisuoriutumisen syyt voivat olla työntekijässä, työilmapiirissä, työnkuvassa tai organisaatiossa.

Alisuoriutumisen työntekijästä johtuvia syitä voivat olla esimerkiksi:

 • Puutteelliset fyysiset, psyykkiset tai sosiaaliset ominaisuudet
 • Soveltumattomuus työhön: työntekijän omista ominaisuuksista johtuva sopimattomuus
 • Kyvyttömyys työhön, joka voi johtua esimerkiksi puutteellisesta koulutuksesta tai perehdytyksestä. (Koskinen & Dahlström 2018, 14–21.)

Alisuoriutumisen työnantajasta johtuvia syitä voivat olla:

 • Liian suuri työkuorma
 • Saavuttamattomissa olevat tavoitteet, jotka vaikuttavat jaksamiseen ja motivaatioon
 • Työympäristön toiminnan esteet
 • Palautteen tai seurannan puutteellisuus (työntekijä ei tiedä mitä häneltä odotetaan).

 (Koskinen & Dahlström 2018, 17–19.)

Alisuoriutumista tutkivassa opinnäytetyössä Alisuorituminen työyhteisössä kyselyyn vastanneet kokivat omat alisuoriutumisensa johtuvan:

 • Väsymyksestä (75 % vastaajista) ja
 • epärealistisista tavoitteista (63 %).
 • Näiden lisäksi puolet vastanneista työntekijöistä koki syynä olevan ohjeistuksen puute, liiallinen työkuorma ja tiedon/taidon puute.

Mikä avuksi, alisuoriutuja?

Mistä tunnistat alisuoriutumisen? Mitä ajatuksia alisuoriutujalla voi olla?

 • Taas töihin, en jaksa
 • Esitän tekeväni töitä
 • Ei ole minun vastuullani, jos tämä projekti epäonnistuu
 • En saa palautetta, joten kaikki on varmasti ihan hyvin
 • Haluaisin saada joskus palautetta
 • Haluaisin vihdoin päästä näyttämään mihin minusta on.

Alisuoriutumisen vastakohta? TYÖN IMU 💎 Se on tila, jossa saat tehdä työtehtäviäsi motivoituneena, ilman liiallista painetta onnistua. Viihdyt työssäsi ja saat siitä itsellesi paljon. Työn imussa uppoudutaan työhön ja koetaan merkityksellisyyttä!

Jotta alisuoriutuminen voitaisiin muuttaa työn imuksi, on selvitettävä alisuoriutumisen syy: johtuuko alisuoriutuminen työntekijästä, työnantajasta vai jostain muusta.

Katso seuraavat stepit jos epäilet alisuoriutuvasi omassa työssäsi:

 1. Oman alisuoriutumisen tunnistaminen tai myöntäminen: voitko hyvin työssäsi? Koetko merkityksellisyyttä? Jos et voi hyvin työssäsi, tunnistatko ongelmakohdan tai kohdat, jotka johtavat alisuoriutumiseen?
 2. Asian puheeksi otto esihenkilön kanssa.
 3. Tarvittavat toimet: mitä mahdollisuuksia organisaatiolla on tarjota tueksesi?

Katso etusivulta palvelumme eri ammattiliittojen jäsenille sekä uusi yrityksille suunnattu xx-palvelu.

Lähteenä blogissa käytettiin opinnäytetyötä: Alisuoriutuminen työyhteisössä, Kukkonen Anna, 2020

 • Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

  Toukokuussa 2022 astuu voimaan uusi, pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Tämä sanahirviö tarkoittaa käytännössä sitä, että työnhakijalta vaadittavaan toimintaan tulee muutoksia. Eli vielä selkeämmin: TE-toimiston kanssa ei enää asioida samalla tavalla kuin aiemmin. Mikä siis muuttuu?

  Lue lisää
 • Minustako aikuisopiskelija?

  Taas on se aika vuodesta, kun nuoret päättävät jatko-opinnoistaan. Opiskelu ei kuitenkaan ole vain nuorten asia, vaan yhteishaku koskee vuosittain yhä useampaa aikuisopiskelijaa. Jotkut meistä aikuisista haluavat vaihtaa täysin alaa, toiset päivittävät osaamistaan.

  Lue lisää