Minustako aikuisopiskelija?

Taas on se aika vuodesta, kun nuoret päättävät jatko-opinnoistaan. Opiskelu ei kuitenkaan ole vain nuorten asia, vaan yhteishaku koskee vuosittain yhä useampaa aikuisopiskelijaa. Jotkut meistä aikuisista haluavat vaihtaa täysin alaa, toiset päivittävät osaamistaan.

Taas on se aika vuodesta, kun nuoret päättävät jatko-opinnoistaan. Opiskelu ei kuitenkaan ole vain nuorten asia, vaan yhteishaku koskee vuosittain yhä useampaa aikuisopiskelijaa. Jotkut meistä aikuisista haluavat vaihtaa täysin alaa, toiset päivittävät osaamistaan. Tämä onkin erittäin järkevää, sillä muun muassa World Economic Forumin tulevaisuusraportti vuodelta 2020 osoittaa tiukkoja lukuja osaamisen kehittämisen tärkeyden tueksi. Kansainvälisesti katsottuna jo vuonna 2025 työntekijöistä 50 prosenttia joutuu kehittämään osaamistaan pysyäkseen työelämän muutoksissa mukana ja 40 prosentilla nykyinen ydinosaaminen vaatii täyttä päivitystä.

Tutkinto vai lyhytkouluttautuminen vai mikä?

Yksi tapa osaamisen lisäämiseen ovat tutkintotavoitteiset opinnot. Aina kokonaan uusi tutkinto ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan myös lyhytkouluttautuminen on yleistyvä trendi.

Tutkintotavoitteisten opintojen plussana on niiden edullisuus. Suomessa esimerkiksi tutkinto-opiskelu on maksutonta ja muukin opiskelu lähes ilmaista, kun erikoisammattitutkinnonkin voi suorittaa noin 500 eurolla. Harva aikuisopiskelija kuitenkaan pärjää opiskeluaikaa opintotuella. Aikuisopiskelijoille on onneksi tarjolla erilaisia vaihtoehtoja opiskeluajan rahoittamiseksi. Olen listannut alle muutamia

Vaihtoehtoja työssä oleville

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Työsuhteen tulee olla kestänyt vähintään vuoden ja työkokemusta pitää olla kertynyt takataskuun kahdeksan vuoden verran. Työkokemukseen voidaan laskea myös hoitovapaa kahden vuoden ajalta sekä varusmiespalvelu. Työnantaja voi siirtää aikuiskoulutuksesi alkamista, mutta hän ei voi sitä kieltää. Laske aikuiskoulutustukesi määrä ja lue lisää aikuiskoulutustuesta täältä: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuiskoulutustuki/

Monimuoto-opinnot

Erityisesti AMK-tutkintoja järjestetään myös monimuotoisina. Monimuoto-opinnot on tarkoitettu erityisesti työssä oleville, jolloin tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Tämä vaihtoehto on hyvä huomioida erityisesti, jos et ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Arvioi kuitenkin realistisesti, miten voit yhdistää opinnot ja työn. Mikäli mahdollista, mieti työtuntien vähentämistä, jotta vältyt uupumiselta. Lisätietoja monimuoto-opinnoista löydät opintopolusta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/

Oppisopimus

Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Erikoisammattitutkinnoista löytyy myös vaativia, johtamiseen liittyviä koulutuksia. Näitäkin voi suorittaa oppisopimuksella, jolloin työnantajan tulee maksaa sinulle vähintään TES:in mukainen palkka työpäiviltä. Oppisopimuksesta voi lukea lisää täältä: https://oppisopimus.fi/

Vaihtoehtoja työnhakijoille

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa oikeutta opiskella työttömyysetuudella. Opiskelun tulee lisätä tällöin työnhakijan työllistymismahdollisuuksia. Kannattaakin tutustua Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan ammattibarometriin (täällä: https://www.ammattibarometri.fi/), joka kertoo eri ammattien työtilanteen alueittain. Ammattibarometria voi hyödyntää haettaessa oikeutta omaehtoiseen opiskeluun esimerkiksi perustelemalla opintojen työllistävää vaikutusta alalla tai alueella, jossa osaajista on pulaa. Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta täällä: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyystuella

Onko sinulla jäänyt opinnot kesken tai pohditko esimerkiksi osatutkinnon suorittamista? TE-toimiston asiakkailla on oikeus opiskella korkeintaan kuuden kuukauden ajan työttömyysetuudella. Tämä tukimuoto sopii erityisesti tutkinnon tai kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseen. Lue lisää täällä: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/lyhytkestoinen-opiskelu

Sivutoiminen opiskelu, F.E.C-koulutukset ja työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutukset löytyvät TE-toimiston sivulta ja niihin voi hakea vapaasti työnhakijana. Rekrytoivat koulutusohjelmat, kuten F.E.C., pyrkivät työllistämään opiskelijan koulutuksen jälkeen. Koulutuksen kesto on usein kuusi kuukautta. Sivutoimisesti voi opiskella työttömyysetuudella alle viisi opintopistettä kuukaudessa. Huolehdi kuitenkin, että olet ymmärtänyt muut sivutoimisuuden kriteerit (opiskelu ei muun muassa saa olla tutkintotavoitteellista). Lue lisää TE-toimiston sivulta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus

Muista: tukipäätös ensin!

Jos haet oikeutta omaehtoiseen opiskeluun, muista että ennen opiskelupaikan vastaanottamista tulee olla tukipäätös tuen myöntäjältä! Jos tukiviidakossa seikkailu tuntuu takkuiselta, uravalmentajamme osaavat auttaa sinua näidenkin asioiden kanssa. Yksin ei näistä tarvitse selvitä!

Koulutus kannattaa!