Valmentajat

Valmentajien esittely

Susan Calonius

Susan Calonius.

susan.calonius@coolla.fi

Susan on kokenut uravalmentaja ja työelämän ravistelija, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä uusia ajatuksia omaan työelämään liittyen. Susan hyödyntää valmennuksissaan positiivista psykologiaa ja kasvatustieteellistä osaamistaan (teologi, opettaja).

Valmennettavat kiittelevät Susanin ratkaisukeskeistä valmennustapaa. Susan auttaa erityisesti työnhaussa olevia ja oman osaamisen kadottaneita. Susan tuntee erinomaisesti myös opintojärjestelmän, opintojen rahoitusvaihtoehdot ja TE-toimiston toimintatavat.

Susan valmentaa seuraavista teemoista:

Osaamisen tunnistaminen
Osaamisen kehittäminen
Työnhaku
Työnhakuasiakirjat
” Susanin taito löytää ihmisen piilevät kyvyt ja ehkä vaivihkaa taka-alalle jäänyt potentiaali on kyllä jotain todella ainutlaatuista! “

Esa Hukkanen

esa@coolla.fi

Esa on tarkkanäköinen ihmisten tuntija, joka kohtaa jokaisen valmennettavan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Esan ymmärrys ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta on kehittynyt mm. asiakaspalvelutiimin esihenkilönä, asiakaskokemuskonsulttina ja laajoissa opinnoissa.

Esa näkee jokaisen valmennettavansa ainutlaatuisena. Hän pystyy tunnistamaan valmennettavan yksilölliset vahvuudet ja sanoittamaan ne vaikkapa työhakemukseen.

Esa on työskennellyt myös TE-toimistossa ja tunteekin hyvin TE-palvelut sekä opiskelumahdollisuudet.

” Esan esimerkit ja konkretia auttavat jokaista työnhakijaa.”

Esa Hukkanen

Esa valmentaa erityisesti seuraavista aiheista:

Työnhaku
Osaamisen tunnistaminen
Osaamisen kehittäminen
Työnhakuasiakirjat
Valmennuskielet: suomi, ruotsi, englanti

Mira Kivistö

mira.kivisto@coolla.fi

Mira on todellinen uravalmennuksen ammattilainen. Hän on vaihtanut rekrytointitehtävistä uravalmennuspuolelle viisi vuotta sitten. Mira hyödyntää valmennuksissaan laaja-alaista opintotaustaansa (KTM, psykologian opinnot ja Business coach). Miralla on lisäksi useita henkilöarviointi sertifikaatteja ja valmennuksissaan hän tuo esiin myös rekrytoijan näkemyksen työhaastattelussa.

Miran vahvuuksia ovat laaja-alainen osaaminen uravalmennuksesta ja laaja rekrytoijien verkosto. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneena yrittäjänä Mira osaa auttaa myös yrittäjiä ja yrittäjyyttä pohtivia.

Mira on pidetty uravalmentaja. Hänen henkilökohtaisen valmennuksen palautteiden k.a on kiitettävä. Mira on tullut itsekin irtisanotuksi ja hän osaakin samaistua valmennettavien tilanteeseen.

Miran vastaa muutosturvavalmennuksissa henkilöarvioinneista ja testeistä.

Miran valmennusteemat:

Osaamisen tunnistaminen
Osaamisen kehittäminen
Työnhaku
Valmennuskielet

Suomi, englanti, ruotsi

Tommi Pylkkänen

tommi.pylkkanen@gmail.com

Tommi on kokenut uravalmentaja. Tommi on erikoistunut palvelu-ja teollisuusaloilla työskentelevien valmennnuksiin. Hänellä on itse työskennellyt molemmilla aloilla ja tuntee nämä alat erityisen hyvin. Tommilla on on myös laajat työnantajaverkostot kyseisille aloille.

Valmennettavat kiittelevät Tommia konkreettisesta ja kannustavasta valmennusotteesta. Hänellä on aina aikaa valmennettavilleen ja myös kuulumisten vaihtamiseen. Tommille on tärkeää kuulla ja ymmärtää mitä valmennettava itse haluaa ja toivoo. Tämän selvittyä Tommi ohjaa valmennettavan kohti tavoitetta.

” Tommi ei pakkovalmenna, vaan haluu ihan oikeesti näköjään auttaa”

Tommi Pylkkänen

Tommi valmentaa erityisesti seuraavista aiheista:

Työnhaku
Osaamisen tunnistaminen
Osaamisen kehittäminen
Vaadittavat passit, kurssit ja kortit
Työnhakuasiakirjat
Valmennuskielet: suomi, ruotsi, englanti