Muutosturva – tukena ja apuna

Mistä tiedät oletko työnantajana velvollinen tarjoamaan muutosturvapalveluita yt-tilanteessa tai oletko työntekijänä oikeutettu muutosturvaan? Me Coollassa autamme ja tuotamme kokonaisvaltaiset palvelut. Meiltä saat avun ja tuen eikä kenenkään tarvitse hypätä uuteen yksin!

Hyvin hoidettu muutosturva on tärkeää sekä työntekijöille – lähteville ja yritykseen jääville, että työnantajalle. Me autamme onnistumaan vaikean tilanteen edessä.

Mikä on muutosturvalaki?

Muutosturvalaki edellyttää uudelleensijoittumisvalmennusta.  Laki koskee työnantajia, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. 

Työnantajan on kustannettava yt-neuvottelujen vuoksi irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistäviä palveluja (outplacement). Palvelut on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä irtisanomisajan päättymisestä. Koulutus voidaan järjestää outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksena ja yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti.

Miksi on tärkeää hoitaa muutosturva hyvin?

Muutos koskettaa kaikkia yrityksessä olevia – lähteviä ja sinne jääviä. Tukea tarvitsevat kaikki ja tämä on tärkeää muistaa. Coollan palvelut onkin rakennettu siten, että niissä huomioidaan molemmat.

Irtisanominen ja irtisanotuksi tuleminen ei ole koskaan helppoa eikä sitä toivoisi kenelläkään. Tilanteet voikin hoitaa monella tavalla ja huonoin vaihtoehto on jättää ihmiset yksin tai epätietoisuuden valtaan. Tukea voidaan monella tavalla ja näin varmistaa, että ihmiset pääsevät eteenpäin eivätkä koe jääneensä yksin. Tämä edesauttaa myös työntajantaa, sillä mikä olisikaan parempaa kuin tilanteen helpottuessa voida palkata osaajat takaisin ja näin saada toimintaa taas vauhtiin. Kun muutosturvan hoitaa hyvin, ovat myös irtisanonut työntekijät usein valmiita palaamaan.

Miksi Coolla on paras kumppani yritykselle yt-tilanteessa?

Me Coollassa tarjoamme työnantajalle kokonaisvaltaisen paketin irtisanottujen ja yrityksessä jatkavien tueksi. Hoidamme kaikki palvelut yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiset tarvitsevat ensin tukea tilanteen käsittelyyn ja toiset haluavat lähteä heti uuden työn etsintään. Tärkeintä on, että jokainen saa apua juuri siihen hetkeen ja tarpeeseen.

Muutoksessa eteenpäin pääseminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin apua on tarjolla. Muutosturva kestää 6kk, mutta kokemuksemme mukaan ajoissa aloitettu ja yksilölliset tarpeet huomioiva palvelu nopeuttaa uuden polun löytämistä. Uusi polku aina ole uusi työ, se voi olla myös uudet opinnot tai yrittäjyys. Coollassa me autamme työntekijöitä katsomaan monia vaihtoehtoja.

Yt-neuvottelut koskettavat aina koko työyhteisöä – heitä jotka lähtevät ja heitä jotka jäävät. Myös johtajat ja esihenkilöt tarvitsevat tukea. Coollan muutosturvapalveluissa onkin huomioitu tämä ja palveluista osaa voidaan laajentaa helposti koko työyhteisölle. Tärkeintä on, että kukaan ei jää yksin.

Coollan vahva moniammatillinen tiimi pitää huolen siitä, että yksilölliset tarpeet huomioidaan. Palveluidemme monipuolisuus varmistaa, että jokainen saa tukea itselleen sopivalla tavalla. Työnantajana sinä saat keskittyä sinulle tärkeisiin asioihin, me pidämme huolta kaikesta muusta!

Kun muutosturva onnistuu, niin kokemus on tätä:

“Oli tärkeää, että sain apua heti alkuvaiheessa. Sain apua käytännön asioissa.”

“Minulle irtisanominen oli mahdollisuus uuteen, mutta ymmärsin sen vasta kun sain uravalmennusta. En ollut edes ajatellut kaikkia mahdollisuuksiani.”

“Oli hyvä, että oli yksi ihminen jonka kanssa sain käydä läpi kaikkia käytännön asioita, kuten mistä löytää uusia työmahdollisuuksia ja miten kirjoittaa työhakemus. Edellisestä kun oli jo aikaa.”

Kysyttävää?

Haluatko lisätietoa Coollan muutosturvapalveluista? Ota yhteys meihin ja katsotaan miten voimme auttaa!

Yhteys

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Laita viestiä osoitteeseen me@coolla.fi tai ota yhteys.

Tai ota yhteyttä LinkedInissä tai Facebook-sivullamme.

Soita:
Susan Calonius +358 40 681 8386

Myynti:
me@coolla.fi
Susan Calonius: +358 40 681 8386
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin!