Työelämän metataidot

Pehmeiden taitojen (Soft Skills) merkitys kasvaa jatkuvasti työelämässä, eikä syyttä. Organisaatioille suunnatut metataitojen palvelumme kehittävät työelämässä vaadittavia pehmeitä taitoja ja tuottavat myös rahallista tulosta.

Metataitoja voi ja kannattaa kehittää työyhteisössä

Moniammatillinen tiimimme auttaa organisaatioiden työntekijöitä ja johtoa kehittämään työelämässä vaadittavia tärkeitä metataitoja. Luovuuden löytäminen, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun kehittäminen auttaa organisaatiota esim. palveluiden kehittämisessä ja sitouttaa työntekijöitä.

Suuret kiitokset puhujalle, joka veti tosi mielenkiintoisen ja tärkeän esityksen upeasti! Todella tärkeä aihe ja toivon mukaan näitä luentoja saatte pitää monessa työyhteisössä, näitä ajatuksia ja näkökulmia tarvitaan varmasti monessa paikkaa.

Esityksen herättämät ajatukset vahvistavat aiempaa kokemustani tarpeesta olla rohkea ja esittää kysymyksiä työyhteisössä, ja nyt sain lisää pohdittavaa siihen, miten tukea ja kannustaa muita osallistumaan ja miten voisi heitä kuunnella paremmin. Kiitos!!!

Vuorovaikutustaitojen koulutukseen osallistunut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Miksi metataitojen kehittäminen kannattaa?

Tunneälykäs esihenkilö kasvattaa tiiminsä sitoutumista jopa 40% ja vähentää sairauspoissaoloja 50%:lla. (Marc Brackett).

Metataitovaatimus ei koske vain esihenkilöitä, vaan kaikkia työyhteisön jäseniä. Luovuuden edistäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja tunneälyn vahvistaminen auttaa työyhteisöä toimimaan tiimissä ja viestimään vaikuttavasti.

Räätälöimme palvelut aina asiakkaan tarpeen mukaan. Saat palveluja mm. seuraavista teemoista:

  • Luovuuden hyödyntäminen
  • Tunneälyn kehittäminen
  • Vuorovaikutustaitojen käyttöönotto
  • Kriittinen ajattelu