Vapiskaa milleniaalit – täältä tulevat zenniaalit!

Nykyään puhutaan paljon milleniaaleista, mutta milleniaaleja seuraava sukupolvi eli 2000-luvulla syntynyt Z-sukupolvi eli nk. zenniaalit kolkuttelevat jo työelämän portteja. Tutkimusten mukaan zenniaaleilla on milleniaaleihin verrattuna entistä kovempi tarve pystyä vaikuttamaan työhönsä. Vaikuttaminen ja itsensä ilmaisu sosiaalisessa mediassa on heille yhtä selkeää kuin hampaiden pesu. Modernit arvot on omaksuttu jo pienestä pitäen.

Miten auttaa nuoria varautumaan tuleviin työelämän haasteisiin?

Hyviä pohdittavia kysymyksiä ovat mm. miten työnantajat, nuorten vanhemmat ja muut läheiset voivat auttaa työelämän keltanokkia varautumaan tuleviin haasteisiin. Millaisiin ihmisiin ja tilanteisiin nuoren kannattaisi varautua, miten työelämä eroaa opiskelusta tai vapaa-ajasta? Mitä odotuksia tulevilla työnantajilla voi olla nuorille, ja miten nuori voi näihin varautua? Miten varmistaa, että oppi menee perille eikä lannistu ensimmäisistä kompastuskivistä uusien työtehtävien tulvassa?

Itselleni näin parinkympin loppupuoliskolla on kertynyt jo jonkin verran työkokemusta, mutta muistan erinomaisesti, millaista oli ensimmäistä kertaa 18-vuotiaana tehdä työtehtävistä muistiinpanoja, miettiä, uskaltaako kysyä apua ja pohtia, riitänkö ja osaanko tarpeeksi. Töissä kun on aivan erilainen vastuu omista tekemisistä kuin koulun penkillä.

Merkitykselliset ensimmäiset työkokemukset

Sanotaan, että työelämä on raakaa. Moni nuori saa jopa traumaattisia kokemuksia ensimmäisistä työpaikoistaan – he kohtaavat tytöttelyä tai pojittelua, ennakkoluuloja ikänsä tai kokemuksensa perusteella, muuten vain epäoikeudenmukaista kohtelua tai jopa ahdistelua. Useammin negatiiviset kokemukset syntyvät kuitenkin vuorovaikutuksen ongelmista nuoren, kokemattoman työntekijän ja työnantajan välillä.

Nuori ei ymmärrä, mitä häneltä odotetaan, ja työnantaja ei jostain syystä osaa ohjeistaa nuorta toimimaan toisin. Vuorovaikutus on haastavaa ja väärinymmärryksiä syntyy helposti. Nuorella ei ole vielä kokemuspohjaa, millainen kanssakäyminen ja millaiset tavat toimia ovat niin sanotusti ”normaaleja” työelämässä. Toisaalta on myös hyvä työyhteisöissä keskustella mikä on tämän päivän ”normaalia”. Tähän keskusteluun on hyvä ottaa myös zenniaalit mukaan.

Meidän olisi jokaisen hyvä koittaa muistaa, miltä tuntui olla ensimmäisessä työpaikassa, kuinka epävarmaksi itsemme tunsimme ja mitä toivoimme kollegoiltamme ja työnantajiltamme.

Jos kaipaat tukea työelämän ensi askeliin tai tiedät jonkun, joka tuesta hyötyisi, ole rohkeasti yhteydessä me@coolla.fi. Jos olet työnantaja ja työllistät monia nuoria, työelämässä kokemattomia työntekijöitä, autamme mielellämme löytämään juuri teille sopivat keinot taata nuorille hyvät ensiaskeleet työelämään. Tehdään yhdessä parempaa!